Personeels- en organisatie advies

Bedrijven worden ondersteund in het ontdekken, behouden, ontwikkelen en/of aantrekken van talenten.

Intrium helpt jou samen met jouw medewerkers onderzoeken wat nodig is om talenten te ontwikkelen en volledig te benutten zodat je team sterker wordt met oog voor de organisatie/teamdoelen;

  • Loopbaan coaching/Reïntegratie/Outplacement;
  • Ondersteuning bieden bij loopbaan oriëntatie, loopbaan-/en talentontwikkeling;
  • Ondersteuning wordt geboden ten behoeve van de arbeidsmarktgerichte activiteiten:
  • Sollicitatievaardig maken van werknemer (Sollicitatiebrief, cv op goed kwalitatief niveau brengen, sollicitatie/-netwerkgesprekken voorbereiden en oefenen);
  • Ondersteuning bieden bij vinden van werk, werkervaringsplek(ken)/ arbeidsgewenningsplek(ken) bijvoorbeeld t.b.v. toetsen belastbaarheid bij arbeidsongeschiktheid;
  • Netwerk van werknemer activeren;
  • Trainingen t.b.v. sollicitatie-, netwerk- of o.a. LinkedIn vaardigheden;
  • Inzicht geven in diverse zoekkanalen vacatures en overige zoekmethoden, persoonlijk arbeidsmarktplan;
  • Sollicitatieproces begeleiden en monitoren;
  • Jobhunting (digitaal of lokaal).