Intrium helpt medewerkers en leidinggevenden op maat bij het veranderen van een functie en bij het vormgeven van hun loopbaan. Tijdelijk of vast, nu of in de toekomst. Op eigen initiatief, bij (naderend) ontslag of als je functie verdwijnt. Dit kan op afspraak in Apeldoorn, Inhouse bij meerdere deelnemers of andere combinaties (bijvoorbeeld digitale coaching en/of wandelcoaching) zijn mogelijk.
Kan tijdelijke capaciteit leveren voor projectmatige aanpak van loopbaan-/HR en /mobiliteitsvraagstukken. Diverse particulieren klanten zijn begeleid naar ander werk zowel in de profit en non-profit sector. Beschikt over een groot netwerk in het Oosten van het land.
Als er opschaling nodig is dan beschikt het over een landelijk netwerk van zelfstandige professionals.

 

Intrium ondersteunt Rijksoverheid UBR HR experts (ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) met loopbaan coaching en jobsearch en biedt op maat geboden trajecten en trainingen voor medewerkers van de Rijksoverheid  (klanten o.a. SZW, NVWA, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Justitie en Veiligheid, VWS, IND, RIVM, DZ, Raad van Kinderbescherming, OM, RVO, Rijksvastgoed, JustId en Transferium).

Intrium  ondersteunt Doc-Direct bij het ontwikkelplein, dat is een platform, waarbij medewerkers gebruik kunnen maken van verschillende activiteiten en informatie kunnen halen (inloopspreekuren, workshops en tips rondom vitaliteit/duurzame inzetbaarheid en talentontwikkeling) om zichzelf sterker te maken voor de toekomst.

Intrium heeft (mogelijk) overcomplete medewerkers/arbeidsongeschikten van PostNl aar ander werk begeleid en daarbij diverse externe arbeidsmarkten/trainingen/leerwerkplekken georganiseerd.

Intrium heeft bij Presikhaaf Bedrijven, (sinds 01-01-2018 Scalabor), cliënten met een arbeidsbeperking ondersteund en daarbij alle personele afwikkelingen verzorgd. Ook acquisitie verricht ten behoeve van (leer)werkplekken en bemiddeling.

Intrium begeleide medewerkers van de bank die door reorganisatie hun baan hebben verloren en coachte medewerkers die gebruik maakten van de terugkeergarantie na outsourcing en terugkerende na ziekte of uit de WIA (WAO). Het gehele traject (mede)verantwoordelijk voor de voortgang en plaatsing van boventallig personeel.

Intrium verrichtte in opdracht het schrijven van rapportages en het nabespreken van de Loopbaan Ontwikkelings Scans.

ING Investment Management is een ‘Top Tier’ asset manager met een belegd vermogen van rond 350 miljard Euro.
Intrium ondersteunde bij het professionaliseren van een ingrijpend programma dat tot doel heeft de back office te optimaliseren.

Welzorg stelt zich ten doel de onafhankelijkheid en zelfredzaamheid te bevorderen van mensen met een functiebeperking of een mobiliteitsprobleem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
Intrium heeft Welzorg in contact gebracht met gespecialiseerde senior Oracle APS experts.