Klanten & Projecten

ABN AMRO Bank - Project "People on the move" / Redeployment centre

Intrium Consulting begeleide medewerkers van de bank die door reorganisatie hun baan hebben verloren en coachte medewerkers die gebruik maakten van de terugkeergarantie na outsourcing en terugkerende na ziekte of uit de WIA (WAO). Het gehele traject (mede)verantwoordelijk voor de voortgang en plaatsing van boventallig personeel.

Delta Lloyd Verzekeringen

Intrium Consulting verrichtte in opdracht het schrijven van rapportages en het nabespreken van de Loopbaan Ontwikkelings Scans.

Video2work.nl

Intrium Consulting ontwikkelde een platform voor werkgevers en werkzoekenden die met behulp van videopresentatie elkaar kunnen ontmoeten met als doel bemiddeling in werk. Intrium heeft Video2work.nl opgericht.

ING Investment Management is een 'Top Tier' asset manager met een belegd vermogen van rond 350 miljard Euro.

Intrium Consulting ondersteunde bij het professionaliseren van een ingrijpend programma dat tot doel heeft de back office te optimaliseren.

Welzorg stelt zich ten doel de onafhankelijkheid en zelfredzaamheid te bevorderen van mensen met een functiebeperking of een mobiliteitsprobleem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Intrium Matching heeft Welzorg in contact gebracht met gespecialiseerde senior Oracle APS experts.