Intrium diensten

Search: Voor opdrachtgevers zoekt Intrium gericht naar geschikte kandidaten. Vooraf wordt besproken welke search methodes worden gebruikt. Aan de hand van heldere selectiecriteria wordt de doelgroep actief benaderd. Alle relevante reacties worden hierbij aan de opdrachtgever voorgelegd.

Matching: Intrium koppelt professionals en organisaties. Doordat Intrium de behoefte van haar opdrachtgevers kent, kunnen we geschikte kandidaten voorleggen en professionals interesseren voor leuke opdrachten. Beide partijen kunnen hierbij aan de hand van een CV en een opdrachtbeschrijving interesse tonen.

Consulting: Voor projecten levert Intrium ervaren project managers en gedreven consultants. Hiervoor maakt Intrium gebruik van eigen consultants, een actief netwerk en gespecialiseerde business partners. Passende kandidaten worden door Intrium, eventueel in samenwerking met partners, aan de opdrachtgever voorgesteld.

Detachering: Ervaren vakmensen helpen om tijdelijke onderbezetting op te vullen. Intrium helpt organisaties in contact te komen met de juiste vakmensen.